Arta, pentru noi, este foarte apropiată de meșteșug, deoarece artiștii noștri și-au folosit creativitatea pentru a realiza obiecte care vor deveni, între timp, opere de artă pentru cineva sau pentru un spațiu anume.

Obiectele de artă marca D’art’S sunt în legătură cu anumite trăiri, cu anumite preocupări sau neliniști. Iar neliniștile care ne preocupă pot crea într-o lucrare de artă, frumosul.

Definiția Frumosului este simplă: el este ceea ce duce la disperare”.

Artistul, când este zbuciumat, tinde spre o formă ordonată, caracteristică vieții umane, stabilindu-și un echilibru. El reușește să aducă o ordine în conflictele care îl macină. El își creează o proprie ordine făcând un efort pentru a ajunge la un echilibru ce îi temperează conflictul interior.

 footer